ตัวอย่างปากกาพลาสติก

ปากกาพลาสติก

สำหรับปากกาพลาสติก จะมีความหลากหลายของแบบปากกาที่ให้เลือกจำนวนมาก และสามารถเลือกสีที่ต้องการได้ (ตามสีที่ทางโรงงานมี) ซึ่งขั้นต่ำของการสั่งทำจะอยู่ที่ 300 ด้าม/แบบ โดยมีระยะเวลาการผลิตไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังจากการยืนยันการผลิต (โดยหากมีการรอขึ้นตัวอย่างจะเพิ่มระยะเวลาอีกไม่เกิน 7 วัน)

  • ข้อแนะนำ *ลายสกรีนไม่ควรมีขนาดเกิน 0.5 ซม. (หากเกินจะมีค่าบล็อกเพิ่ม 1,000 บาท/สี/จุด)