ชวนทำความรู้จัก..ปากกาลบได้คืออะไร

ปากกา เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แทนการพูดสื่อสาร สามารถที่จะบันทึกข้อความเพื่อการส่งต่อถึงผู้อื่นได้ในรูปแบบตัวหนังสือ โดยเรามีการพัฒนาวิธีการผลิตปากกานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาหลายพันปี

ในระยะแรก จะเป็นการใช้หินสีเขียนบนวัสดุ ต่อมาก็ทำปากกาจากต้นไม้ เช่น ต้นกก และขนสัตว์ เช่น ขนห่าน จนปี ค.ศ. 1884 จึงได้มีการผลิตปากกาเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นจึงมีการทำปากกาลูกลื่นและแบบอื่น ๆ ที่สามารถเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้มากขึ้น

ทำปากกาสกรีนโลโก้

ปากกา ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมีหลายประเภท ได้แก่

  1. ปากกาลูกลื่น ภายในมีหัวลูกกลิ้งโลหะขนาดประมาณ 1,000 ไมโครเมตร ทำให้น้ำหมึกไหลออกมา และแห้งอย่างรวดเร็ว
  2. ปากกาเน้นข้อความ เป็นปากกาสีที่สามารถใช้ปาดทับตัวอักษรบนหนังสือ เพื่อเน้นข้อความสำคัญได้
  3. ปากกาหมึกเจล เป็นปากกาที่ให้หมึกสีสันสดใส เส้นคมชัด และเขียนลื่น แต่มีข้อเสียที่หากกระดาษมีความเงามัน ก็จะทำให้หมึกเยิ้มเลอะเทอะได้
  4. ปากกาลบได้ ที่ปลายปากกาจะมีส่วนของวัสดุคล้ายยางใส สามารถใช้ถูเพื่อลบตัวอักษรที่เขียนผิดได้

ในส่วนของปากกาลบได้ มีหลักการทำงาน คือ จะใช้น้ำหมึกสามชนิดในปากกาแต่ละแท่ง เพื่อให้ทำปฏิกิริยาทางเคมีได้ถ้ามีการถูให้ร้อน ประกอบด้วย (1) สีหมึก (2) ของเหลวที่ทำให้หมึกขึ้นสี และ (3) คือของเหลวที่ทำให้ส่วน (1) และ (2) แยกกันถ้ามีการถูให้ร้อนขึ้น ทำให้หมึกกลายเป็นสีโปร่งแสง จนดูเหมือนหมึกถูกลบออกไป

อย่างไรก็ตาม หากนำเอกสารที่เขียนด้วยหมึกลบได้ไปทำให้เย็นถึงอุณหภูมิติดลบสิบองศาเซลเซียส ก็จะปรากฏตัวอักษรต่าง ๆ กลับมาได้เหมือนเดิม

ข้อดีของปากกาลบได้ คือทำให้จดบันทึกต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเขียนคำผิด และไม่ต้องรอเวลาอย่างการใช้น้ำยาลบคำผิดที่ต้องรอน้ำยาแห้งกว่าจะเขียนคำใหม่ลงไปทับที่เดิมได้

ส่วนข้อเสีย คือเมื่อนำปากกาลบได้ไปเผลอใช้ในการกรอกเอกสารหรือเซ็นชื่อในเอกสารราชการ สัญญาทางธุรกิจ ฯลฯ ก็อาจเสี่ยงต่อการถูกลบและปลอมแปลงเนื้อหาหรือชื่อเป็นบุคคลอื่นได้ ดังนั้น ในการเซ็นชื่อในเอกสารสำคัญต่าง ๆ ควรพกปากกาของตัวเองที่มั่นใจว่าไม่ใช่ปากกาลบได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง

จะเห็นได้ว่า ปากกา ในปัจจุบันมีหลายแบบใช้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม ซึ่งสำหรับปากกาลบได้ ก็มีประโยชน์และข้อที่ควรต้องระวังเช่นเดียวกัน ผู้ที่กำลังเลือกซื้อปากกาสำหรับใช้เองหรือการมอบให้เป็นของขวัญแก่ผู้อื่น จึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้รับด้วย